• ikon
    Gitte Asmussen den 23-11-2018

    Som en opfølgning af Byrådets beslutning om, at styrke tilvalget af og engagementet i de kommunale folkeskoler, iværksættes i uge 48 en brugertilfredshedsundersøgelse (BTU) blandt alle forældre i de kommunale folkeskoler. BTUen indeholder cirka 30 spørgsmål, der forsøger at afdække tilfredsheden med bl.a. skolens faglige udvikling, læringen og trivslen for alle børn, kommunikationen med skolen og de fysiske rammer. Rent praktisk foregår BTUen ved, at forældrene i deres E-boks modtager et brev med en unik adgangskode/-link til BTUen. Forældrene modtager et brev for hvert barn de har i den eller de kommunale folkeskoler.

    Resultaterne fra BTUen skal bruges til at understøtte politiske prioriteringer samt som et udviklingsredskab for skolernes ledelse og medarbejdere, skolebestyrelsen og skolecentret i bestræbelserne på, at gøre Ringsted Kommunes folkeskoler til det naturlige førstevalg samt til at understøtte arbejdet med at hæve elevernes faglige niveau og øge trivslen i skolen.

    Alle forældre opfordres hermed til at deltage i undersøgelsen ved at benytte den tilsendte adgangskode/-link og besvare spørgsmålene. Og alle medarbejdere opfordres til, på alle tænkelige måder, at huske forældrene til deres elever på, at de skal deltage i BTUen.

    Mvh. Skolecentret.