• ikon
  Gitte Asmussen den 16-03-2018
  Valg til Skolebestyrelsen 2018

  Skolebestyrelsesvalg

  Der afholdes valg til Skolebestyrelsen tirsdag den 8. maj 2018. På Dagmarskolen skal der vælges fem forældrerepræsentanter og mindst to suppleanter.

  Kandidatopstilling kan ske elektronisk eksempelvis via forældreintra, på et forældremøde eller på vores valgmøde onsdag den 11.april. Sidste frist for kandidatopstilling er fredag den 13.april 2018 kl. 12.

  Indehavere af forældremyndigheden samt interesserede, som er tillagt valgret og valgbarhed som forældrerepræsentanter, kan ved henvendelse til sekretær Lisette Toft, tlf. 57 62 73 73 eller mail [email protected] i perioden frem til fredag den 13.april sikre sig, at de er opført på valglisten.

  Skulle der være flere kandidater, end der er brug for, afholdes afstemning i perioden fra den 17.april til den 8.maj 2018.

  Skolebestyrelsesvalget afholdes elektronisk via Tabulex´ valgmodul.

  Der vil løbende være orientering om valgprocessen på Forældreintra og Skoleporten www.Dagmarskolen.dk

  Den nyvalgte skolebestyrelse tiltræder den 1. august 2018.  

  På valgbestyrelsens vegne
  Gitte Asmussen
  skoleleder