IT i skolen

Brug af Ipads

DETTE MENUPUNKT ER UNDER OPBYGNING

 

Intra

Som forældre på Dagmarskolen får i adgang til vores Forældreintra, som er et internt forum  hvor der gives beskeder om alt det der er relevant for jer at vide om jeres barns skolegang, samt vores interne beskedsystem forældre/lærer imellem.

Det kan være om særlige arrangementer, indkaldelser til skole-hjem samtaler, information om ekskursioner, de gode historier fra klassen m.m.

Ligeledes er der også et elev intra, som er der hvor elevernes kontaktbøger ligger, deres skemaer, der er menu for skoleboden osv.

Hverdagen

Klasseskemaer

Du kan se skemaerne for de forskelige klassetrin her.

 

Ringetider

Vi har her på skolen lektioner af  1/2 times moduler. Ringetiderne kan du se her.

 

Skolemælk

Dit barrn har mulighed for at få frisk mælk hver dag i skolen, i skal blot tilmelde jeres barn og vælge yndlings mælken her.

 

Skoleboden

Vi har her på skolen en bod der hedder Gufferen, hvor eleverne i deres frikvarterer kan købe lidt forskelligt til at stille den lille, såvel som den store sult. Se mere om bodens udvalg her.

 

Elevskabe

Har dit barn behov for at have sit eget skab på skolen til træningstøj, bøger, jakke osv, skal i selv bestille et skab her.

 

Ferieplanen

Her kan du se en oversigt over hvornår skolen holder ferielukket.

 

Folkeskolereformen - og hvad betyder det?

Der kom i foråret 2013 en ny skolereform, der trådte i kraft i starten af skoleåret 2014/2015.

Her kan du læse mere om hvad reformen går ud på, og hvilken betydning det har for dit barns hverdag.

Særlige undervisningstilbud

IT-rygsæk

Hvis dit barn har læse- eller skrive vanskeligheder, er der mulighed for at låne nogle tekniske hjælpemidler for at fremme dit barns læring, i form af en IT-rygsæk. Læs mere om muligheden her.

 

Familieklassen

På Dagmarskolen har vi en Familieklasse.

Det er et tilbud, der henvender sig til elever fra 0. til 6.klasse og deres forældre. Målet med arbejdet i Familieklassen er, i samarbejde mellem skole og hjem, at forbedre børnenes trivsel og læring.

I Familieklassen opstilles mål, der skal arbejdes med; både i Familieklassen og i den almindelige klasse.

Et familieklasseforløb varer ca. 12 uger. Der vil være opstartsmøde, midtvejsevaluerings og slutevaluering. I løbet af perioden deltager barnet og den ene forældre, én til to gange om ugen, om formiddagen. Resten af tiden og øvrige dage er almindelig skolegang.

 

Specialklasser

Nogle elever kan have svært ved at håndtere den almindelige dagligdag i en skole, og har nogle særlige behov for undervisning. Du kan læse mere om special klasserne her.

 

Modtageklasser

Modtage klasserne er for de børn der kommer hertil fra et andet land, der først skal lære vores sprog og dagligdag at kende, før de kan deltage i undervisningen i en almindelig klasse. Du kan læse mere om modtage klasserne her.

 

Modersmålsundervisning

Hvis dit barn har et andet modersmål end dansk, tilbydes der undervisning i dette. Det er dog ikke alle sprog hvor det tilbydes, det kan du læse mere om her.

Visitation til andre undervisningstilbud

Visitation.

Visitationen af elever med særlige behov, til andre skoletilbud, foregår gennem skolen.

I kan læse mere om hvilke tilbud der er i kommunen, for elever med særlige behov, her.